Price Range: Från till

Compare Listings

KÖPA EN FASTIGHET I TURKIET

KÖPPROCESSEN

Denna process i Turkiet är mycket lik den i många andra europeiska länder. En deposition betalas vid kontraktsskrivning och slutbetalning ges i samband med överföringen av lagfarten.

Vilka handlingar behövs?

  • ditt pass samt en passkopia
  • 6 bilder i passfoto storlek
  • bankkonto i turkisk bank
  • Turkiskt skattenummer
  • en statsanställd tillsammans med en notarie publicus som ger oss en engångs fullmakt så att vi kan slutföra köpet för dig om du måste åka hem innan allt är klart


KOSTNADER VID KÖP

  • Fullmakt: ca. 100 Euro
  • Översättare: ca. 50 Euro
  • Foto: ca. 10 Euro
  • Transaktionskostnad: 4% av taxeringsvärde

KONTRAKTET

När du har beslutat att gå vidare med köpet av ditt drömhem kommer ett köpeavtal upprättas och en deposition måste betalas.

När alla parter har undertecknat kontraktet och betalningen av depositionen görs, blir avtalet bindande.

Handpenning varierar från fastighet till fastighet, men som regel betalas en handpenning på upp till 10% av köpeskillingen.

Om du senare bestämmer dig för att avbryta ditt kontrakt kommer du att förlora depositionen. Men om säljaren avbryter avtalet har du rätt till återbetalning av depositionen du betalat samt kan ansöka om en vite enligt en vitesklausul.

Vi på Scan Group Homes Fastigheter hjälper dig att gå igenom avtalsvillkoren innan du undertecknar något.

 

SLUTFÖRANDET

Vid slutbetalning kommer både köpare och säljare (eller den med fullmakt) att träffas personligen hos den lokala fastighetsmäklaren för överföring av lagfarten. Denna process tar vanligtvis en timme och en representant från oss är närvarande under denna process. Utländska köpare måste ha en officiell översättare närvarande för att certifiera registreringen. Köparen ska enligt lag betala skatter och avgifter innan den slutliga handling undertecknas. När alla parter har undertecknat kontraktet, avslutas processen och försäljningen är klar. Undertecknandet av dokumentet innebär att egendomen och äganderätten nu överförts till den nya köparen och köparen kommer att registreras i fastighetsregistret. Vid överlåtelse av lagfarten måste fullt pris ha betalats till säljaren.