Price Range: Från till

Compare Listings

En fullmakt är ett skriftligt dokument som ger tillstånd att agera på andras vägnar. En fullmakt används huvudsakligen i juridiska frågor när en part inte kan delta.

Fullmakten måste undertecknas på notariebyrån i Turkiet av båda parter – fullmaktstagaren och fullmaktsgivaren.
Under tiden du köper en fastighet i Turkiet kan du behöva att använda en fullmakt när du inte bor i Turkiet, för att slippa resa så ofta. Scan Group Homes råder sina kunder att ge fullmakt till en trovärdig person eller till vår fastighetsbyrå när kunden inte kan komma/resa för att slutföra köpsprocessen.

FÖRDELARNA MED FULLMAKT

Om kunden ger fullmakt till oss kan på Scan Group Homes Home fastighetsbyrå kan vi hantera allt pappersarbete och få lagfarten (Tapu) från Tapu kontoret i kundens namn och bespara kunden från att spendera onödig tid och pengar för att resa till Turkiet. Fullmakten behövs på alla officiella kontor och om du inte har någon trovärdig person i Turkiet, kommer din fastighetbyrå att hjälpa dig också i den här frågan.

VIKTIGA FAKTA UNDER TILLHANDAHÅLLANDE AV FULLMAKT

Detta dokument bör endast ges ut vid nödvändiga ärenden, som till exempel vid köp av en fastighet i Turkiet och det är nödvändigt för att registrera din egendom och för registering av för vatten- och elabonnemang.