Price Range: Från till

Compare Listings

Köpguide bostad i Turkiet

 

GÖR DITT KÖP VIA DIN MÄKLARE PÅ SCAN GROUP HOMES.

För ett lyckat köp är det bäst att du anlitar en väletablerad mäklare som talar ”ditt språk” och som kan guida dig genom varje steg i köpprocessen. Innan du ger dig ut på jakt efter en bostad i Turkiet rekommenderar vi dig att planera noggrant. Det kommer att spara dig tid samt att du undviker eventuella problem.

Att köpa bostad för utländska personer i Turkiet är en enkel process. Det är väldigt många som köper en bostad i Turkiet för semesterbruk men många köper också med syftet att göra en ren investering. Anledningarna till köp kan vara många och variera men när du väl har bestämt dig för att köpa är det viktigt att du som potentiell köpare av en fastighet i Turkiet förstår de rutiner och den process som är runt omkring.

Att köpa en fastighet i ett främmande land kan bli problematiskt om det inte görs rätt från början.

Börja med att göra efterforskningar. Många frågor dyker upp och många beslut måste tas i samband med att köpa bostad utomlands. Titta igenom våra olika projekt för att få en uppfattning om vilka egenskaper, fördelar och nackdelar som finns och jämför prisskillnader mellan projekten. Därefter är det dags att du tittar över vilken kombination av läge, fastighetstyp och pris som är mest lämpad för dig.

Det är inte bara viktigt att du väljer en seriös och professionell fastighetsmäklare. Det är lika viktigt att du ser på referenser och på det byggbolag som står bakom bostaden.

Vi på Scan Group Homes väljer med stor omsorg och noggrannhet ut vilka objekt som vi presenterar och förmedlar åt våra kunder.

VISNINGSRESA

Även om du hittar information och bilder på vår hemsida så kan det inte jämföras med att åka på en visningsresa och se din drömbostad med egna ögon. Vi erbjuder personligt utformade visningsresor speciellt framtagna efter dina önskemål.

ORGANISERA DIN EKONOMI

Om du planerar att köpa en bostad medan du är i Turkiet rekommenderar vi dig att kontrollera din finansiella status innan du anländer. Oavsett om du planerar att besöka Turkiet för att köpa eller bara för att utforska, måste du veta hur din ekonomiska situation ligger till. Att köpa en färdig bostad eller en bostad som är under uppbyggnadsstadiet betyder som regel olika betalningsmöjligheter.

En allmän regel är att betalningsvillkor och inköpspris går hand i hand.

Generellt är det inte nödvändigt att ha tillgång till stora summor av kontanter. I de flesta fall fungerar det med att göra betalningen via banktransfer efter att du har lagt en kontant deposition för att säkra ert köp. Om du däremot räknar med att behöva tillgång till din köpesumma under ditt besök, kontrollera då med din bank innan du reser, hur lång tid det tar att lösgöra ditt kapital från ditt konto och göra en eventuell överföring till Turkiet. Hör även efter vad som krävs för att banken skall hjälpa dig med detta.

Om du funderar på att göra ditt köp med lånade pengar, rekommenderar vi att du diskuterar detta med din låneutgivare och ber om att få en skriftlig bekräftelse på det belopp du kan låna och inom vilken tidsram beloppet kan delas ut.

Det går också bra att ta lån i en turkisk bank, vi sammarbetar med Denizbank som en av Turkiets ledande banker när det gäller bostadslån till utlänningar.

Utlänningar får köpa fastigheter i Turkiet enligt följande punkter:

  • Fastigheten skall ha en lagfart (TAPU) som är registrerad på lagfartskontoret.
  • Fastigheten måste ligga inom ett godkänt område.
  • Fastigheten är inte belägen inom millitär mark.
  • Marken får ej tillhöra skogsförvaltningen.

Skandinaviska medborgare kan köpa egendom i Turkiet i eget namn. En turkisk lagfart, en så kallad TAPU, är den absoluta äganderätten. TAPU visar att fastigheten officiellt har registrerats och ägandet kan inte ifrågasättas. Om du är osäker på något i samband med dina planer för att köpa bostad i Turkiet, kontakta oss så hjälper vi dig med den information som du behöver.

KÖPPROCESSEN

Köpprocessen i Turkiet skiljer sig inte avsevärt från europeiska länder. En deposition betalas vid kontraktskrivning och en slutbetalning ges i samband med överlåtelse av lagfarten. Där emellan dikterar köpekontraktet eventuella resterande betalningar. Den enda avvikelsen som finns i den turkiska processen är att den skall finnas ett ”militärt godkännande”. Även om detta låter dramatiskt är det en enkel standardprocess som vi hanterar åt er. Vid en eventuell ansöka för ”militärt godkännande”, beviljas detta normalt inom 3 månader, och därefter kan man slutföra köpprocessen. I de flesta fall, finns redan ett ”militärt godkännande” klart, och köpeprocessen kan slutföras på bara någon dag/vecka beroende på hur snabbt, alla inblandade parter arbetar. En förutsättning för att lagfaten skall föras över på ditt namn, är att hela köpesumman är betald.

KONTRAKTET

När du har bestämt dig för att gå vidare med ett köp av en bostad kommer ett köpeavtal att upprättas och en deposition skall erläggas.

När alla parter har undertecknat kontraktet och betalning av depositionen är gjord är kontraktet bindande. Depositionssumman varierar från fastighet till fastighet. Som regel gäller att man lägger en deposition på max 10% av köpesumman.

Om du vid ett senare tillfälle vill dra dig ur avtalet förlorar du din deposition. Om säljaren däremot skulle dra sig ur avtalet har du rätt att återfå hela den deposition du erlagt. En straffklausul gäller vid ett sådant tillfälle.

Vi hjälper dig med att gå igenom villkoren i avtalet innan kontraktet undertecknas.

En allmän

Det enklaste och mest bekväma sättet för utlänningar att köpa en bostad i Turkiet är att ge en standardfullmakt genom Notarius Publicus. Med ditt godkännande kan din fullmaktshavare underteckna köpekontraktet och agera på uppdrag av dig för att slutföra processen. Det innebär att du själv inte behöver befinna dig på plats i Turkiet under köpeprocessens gång för att slutföra de olika stadierna kring köpeprocessen.
Om en bostad skall köpas i flera personers namn behöver alla köpare närvara alternativt deras fullmaktshavare.

SLUTFÖRANDE

Vid slutförande måste både köpare och säljare (eller dess fullmaktshavare) mötas personligen på det lokala fastighetskontoret för överföring av lagfarten. Denna process tar normalt bara någon timme och ett ombud är på plats under processen. Utländska köpare är skyldiga att ha en officiell översättare närvarande för att intyga registreringen. Köparen skall enligt lag ha betalat in skatt och avgifter innan lagfarten slutligen undertecknas. När alla parter har signerat, avslutas processen och försäljningen är klar. Undertecknande av detta dokument innebär att fastigheten och äganderätten nu har övergått till den nya köparen och köparen blir registrerad i fastighetsregistret. Vid överlåtelsen av lagfarten skall hela köpesumman vara betald till säljaren.

LAGFART – TAPU

TAPU eller TAPU SENEDI som lagfarten heter på Turkiska är ett juridiskt dokument som visar att du har äganderätt till fastigheten. Ägarens fullständiga namn och foto samt detaljerad information finns uppgivet på detta dokument.