Prisklasse: Frå til

Kodeliste

Kjøpsprosessen

i Tyrkia er meget lik kjøpsprosessen i mange andre europeiske land. Et depositum er betalt ved kontraktsinngåelse, og sluttbetalingen gjøres i forbindelse med overføringen av skjøtet.

DOKUMENTER SOM KREVES:

Pass og kopi av passet

6 passfoto

Bankkonto i tyrkisk bank

Tyrkisk skattenummer

Fullmektig med en engangs-fullmakt gitt hos notarius slik at vi kan sluttføre handelen for deg i tilfelle du må reise hjem før alt er klart

 

KOSTNADER SOM TILKOMMER VED KJØP

  • Fullmakt: ca. 100 Euro
  • Oversetter: ca 50 Euro
  • Foto : ca 10 Euro
  • Skjøte kostnad: 4% av takserings verdi

 

KONTRAKTEN

Når du har bestemt deg for å kjøpe drømmeboligen din, vil det bli opprettet en kjøpsavtale og du betaler et depositum. Når alle parter har signert kontrakten og betalingen av depositumet, blir kontrakten bindende. Innskuddsbeløpet varierer fra eiendom til eiendom, men som hovedregel setter du et innskudd på opptil 10% av kjøpesummen. Hvis du senere bestemmer deg for å kansellere kontrakten din, mister du innskuddet. Imidlertid, hvis selger trekker seg fra avtalen, har du krav på refusjon av depositumet du betalte, da vil det også bli gjeldende en straffeklausul i slike tilfeller. Vi, i Scan Group Homes, hjelper deg å gjennomgå avtalevilkårene før du signerer den.

 

FULLFØRINGEN

Ved ferdigstillelse, vil både kjøper og selger (eller fullmektigen) møte personlig på det lokale eiendomsmeglingskontoret for overføring av eiendeler. Denne prosessen tar vanligvis bare en time og en representant er tilstede under prosessen. Utenlandske kjøpere må ha en offisiell oversetter tilstede. Kjøper skal ved lov betale skatter og avgifter før det endelige skjøtet blir signert. Når alle parter har signert kontrakten, avsluttes prosessen og salget er fullført. Signering av dette dokumentet betyr at eiendommen og eierskapet nå er overført til den nye kjøperen, og kjøperen vil bli registrert i Eiendomsregisteret. Ved overføring av skjøte må total salssum ha blitt betalt til selgeren.

 

SKJØTE: TAPU PÅ TYRKISK

Et TAPU er et offesielt dokument som viser at du eier alle rettighetene til boligen. Eierens hele navn og bilde og detaljert informasjon om eiendelene vises på dette dokumentet.