Price Range: Från till

Compare Listings

Tapu är lagfart på turkiska och det är ett juridiskt dokument som visar att du äger alla rättigheter till bostaden. Ägarens fullständiga namn, foto och detaljerad information om bostaden redovisas i det här dokumentet.

VAD BEHÖVER DU GÖRA FÖR ATT FÅ TAPU?
Detta officiellt dokument tillhandahålls och registreras på fastighetskontoret (Tapu kontoret) på den ort där din bostad är. Lagfarten arkiveras här och måste förseglas med en stämpel. Samtidigt som du ansöker om din lagfart måste du komma personligen (eller din förvaltare med fullmakt) till Land Registry Office (Tapukontoret) med säljaren av fastigheten samt boka en officiell tolk (i de fall du inte talar turkiska). Efter undertecknandet av dessa handlingar är inköpsprocessen av fastigheten i Turkiet klar och du blir ägare och har alla rättigheter till din egendom i Turkiet.

Scan Group Homes hjälper dig med alla nödvändiga dokument som behövs för att få ditt TAPU/Lagfart.