Price Range: Från till

Compare Listings

HUR MAN FÅR TURKISKT MEDBORGARSKAP OCH HUR GÅR DET TILL?
Scan Group Home Fastigheter hjälper dig med alla förfaranden som behövs för att få turkiskt medborgarskap genom investering.

Från och med september 2018 har vissa regler ändrats. Republiken Turkiet beviljar nu medborgarskap till utlänningar som köper fastigheter i Turkiet till ett värde av minst 250 000 dollar istället för tidigare 1 miljon dollar.

Vi hjälper dig att förstå processen med svaren på följande frågor:

Hur får man ett turkiskt medborgarskap genom investering?
Potentiella köpare och investerare som köper en fastighet värd minst 250 000 dollar måste behålla fastigheten i minst 3 år för att kunna ansöka om turkiskt medborgarskap. Ansökan kommer att skickas till ministeriet för miljö och stadsfrågor där värdet på fastigheten kommer att kontrolleras. Med godkännandet och uppehållstillståndet skickas ansökan till generaldirektoratet för befolkning och medborgarskap. Investerare kommer att behöva besöka Turkiet en gång under processen för att slutföra förvärvet av turkiskt medborgarskap.

Ska jag köpa en fastighet över 250 000 dollar eller kan det vara fler fastigheter till detta värde?

Du kan köpa flera fastigheter som har ett totalt värde på mer än 250 000 dollar eller motsvarande i annan valuta. Du måste ansöka samtidigt för alla fastigheter. Lagfart/Tapu kontoret accepterar medborgarskapsansökningar om de deklarerade värdena överstiger 250 000 dollar för alla.

Kan min familj få turkiskt medborgarskap?

Ja. Du, din make/maka och barn under 18 år kan få medborgarskap.

Hur ska jag beräkna växelkursen för USD eller Euro?

Tapu kontoret beräknar värdet från den turkiska centralbankens försäljningspris på ansökningsdagen.

Hur lång tid tar processen att få turkiskt medborgarskap?

Regeringen har öppnat ett särskilt medborgarskapskontor för att minska tiden och det tar ungefär 2 månader.

Jag äger redan en fastighet i Turkiet, är jag berättigad att få turkiskt medborgarskap?

Dagen för fastighetsägande (förvärv av lagfarten) måste vara efter den 19.9. 2018.

Kan fler än en person äga en lägenhet?

Ja, lägenheten kan ägas av fler personer.

Kan jag sälja fastigheten efter ansökan om turkiskt medborgarskap?

Ja, du kan sälja din bostad 3 år efter din ansökan och kan fortfarande behålla ditt turkiska medborgarskap.

Kan jag köpa kommersiell egendom med hyresintäkter och fortfarande ansöka om medborgarskap?

Ja, alla fastigheter du köper räknas (bostads- och kontorsenheter, byggnader och mark)

Kan jag betala 250 000 dollar för fastigheten i perioder?

Nej, investeringen måste ske i en engångsbetalning.

Ska jag få hjälp med processen att få turkiskt medborgarskap?

Scan Group Home Fastigheter hjälper dig med alla dokument och guidar dig genom processen för att få dig turkiskt medborgarskap.

Kommer mitt medborgarskap automatiskt att beviljas när jag uppfyller villkoren?

Nej, du behöver först verifieringen från myndigheter som talar om att du inte utgör ett hot mot nationatets säkerhet i Turkiet.

Kan jag få turkiskt medborgarskap utan att komma personligen?

Ja, Scan Group Home kan hjälpa dig om du skickar fullmakt och vi följer dig genom hela processen från början till slut.

Vilka nationaliteter kan ansöka om turkiskt pass?

Alla nationaliteter som kan köpa fastigheter eller investera i Turkiet kan ansöka om turkiskt medborgarskap.

Tillåter turkisk lag två eller flera medborgarskap?

Ja, turkisk lag tillåter dubbla eller flera medborgarskap när du blir turkisk medborgare. Du måste kontrollera med konsulatet för din ursprungliga nationalitet, vissa länder tillåter inte att ha dubbelt medborgarskap eller har andra begränsningar.

Är det obligatoriskt att bo i Turkiet för att få medborgarskap?

Nej. Du behöver inte bo i Turkiet.

Kan jag få uppehållstillstånd tills dess att medborgarskapsprocessen är slutförd?

Ja, du kan få uppehållstillstånd i Turkiet för dig och dina familjemedlemmar.

Hur många personer kan ansöka om medborgarskap på en lagfart?

Endast en person och dennes närmaste familj (make / maka, barn under 18 år) kan ansöka om medborgarskap.

Finns det ett annat sätt att få turkiskt medborgarskap?

Ja, om din budget inte räcker till för att söka turkiskt medborgarskap genom investering, kan du prova Turkos kort. Den ger sina ägare samma rättigheter som turkiska medborgares med undantag för rösträtt och militärtjänst. Vi förklarar mer om kortet nedanför.

Ska jag vara försiktig med något under ansökningsperioden?

Ministeriet måste se till att värdet på fastigheterna är minst 250 000 dollar. Fastighetsvärderingsföretag verifierar rätt pris för att förhindra prisbedrägerier. Vi som Scan Group Home, garanterar dig rätt pris på fastigheten på din bedömningsrapport.

Typer av medborgarskap i Turkiet
Medborgarskap genom investering: Enligt den nya lagen från september 2018 kan utlänningarna ansöka om turkiskt medborgarskap efter att ha köpt en bostad för minst 250 000 dollar. Andra alternativet är att deponera minst 500 000 dollar i någon av de turkiska bankerna. Båda dessa alternativ måste vara giltiga i 3 år. Det andra alternativen kräver ett fast investeringskapital på 500 000 dollar eller att anställa minst 50 turkiska medborgare.

Turkost kort: Detta system från 2017 tillåter personer som har egenskaper och färdigheter inom teknik, ekonomi, konst, sport, kultur, företagsledare eller investerare att ansöka om turkost kort. Det ger nästan samma rättigheter som normalt turkiskt medborgarskap.

Fastighetsägare och ägare av uppehållstillstånd: Fastighetsägare och personer som haft uppehållstillstånd och som har stannat lagligt i Turkiet i minst 5 år utan avbrott under tiden för ansökan och som inte lämnat Turkiet längre än 6 månader.

Medborgarskap genom äktenskap: Utlänningar som är gifta med en turkisk medborgare kan ansöka om medborgarskap efter 3 års äktenskap. Det finns några villkor som måste uppfyllas för att framgångsrikt kunna få turkiskt medborgarskap (bo tillsammans, avstå från beteenden som kan skada äktenskapet och inte vara hot mot nationell säkerhet).

Medborgarskap genom födsel: Denna typ är det enklaste sättet att bli turkisk medborgare. Enligt lagen har medborgare födda till en eller båda turkiska medborgare rätt att få ett medborgarskap. Om en mamma eller pappa lyckas med sin turkiska medborgarskapsansökan utökas den också till deras barn.

Obligatoriska dokument för ansökan om turkiskt medborgarskap genom investering:

– ansökningsblankett

– giltigt pass

– 4 passfotografier av varje familjemedlem

– födelsebevis

– uppehållstillstånd eller giltigt turistvisum på ditt pass

– om tillämpligt äktenskapslicens, födelseattest för barnen

– i förekommande fall turkisk ID-kopia och adress till sökande släktingar i Turkiet

– kvitto på att ansökningsskatt är betald

– utvärderingsrapport

– lagfart

Fördelar med turkiskt medborgarskap:
Att bli turkisk medborgare ger dig samma rättigheter som alla andra turkiskt människor, rösträtt, arbete och hälso- och pensionsförmåner.

Din make/maka och dina barn under 18 år får medborgarskapet samtidigt som du.

Du behöver inte deklarera dina tillgångar eller inkomst som du för närvarande har i andra länder.

Du kan fortsätta att bo utomlands och ansöka om medborgarskap så fort du får uppehållstillstånd.

Scan Group Home ger dig ytterligare information när du bestämmer dig för att ansöka om turkiskt medborgarskap.