Fiyat aralığı: itibaren için

Listeleri Karşılaştır

Vekaletname nedir?

Vekaletname bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi adına yazılı olarak yetkilendirmiş olduğuna dair bir belgedir. Vekaletname genel veya sınırlı olabilmektedir. Borçlar Kanunu içinde belirtildiği üzere vekaletname iki taraflı bir sözleşmedir.

Vekaletname türleri / çeşitleri nelerdir?

Gayrimenkul yani evinizin ve mal durumunuzun idaresi için verilen vekaletname olmak üzere çeşitli vekaletname bulunur, bunlardan bir kaçı şunlardır;

Genel Vekaletname
Tapuda yapılacak işlemlerle ilgili vekaletname
Gayrimenkul alım ve satımına ilişkin vekaletname

İpotek kurmak üzere yetkilendirilmiş vekaletname
Satış vadi yapmak için verilecek vekaletname
Vekaletname kimlere verilir? Vekaletname verme şartları nelerdir?

Vekaletname vererek, bir kişiye belirli durumlar altında kendi adımıza hareket edebilmesi için yetki vermiş olmaktayız. Vekalet verilecek olan kişinin akli dengesinin yerinde olması ve 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Aksi durumlarda vekalet veremezsiniz.

Vekaletname geçerlilik süresi nedir, ne kadardır?

Vekalet veren ve vekil arasında süre konusunda bir anlaşma bulunmuyorsa vekalet süresizdir. Süresi olmayan vekaletler, vekalet veren vekaletten vazgeçerse, vekil istifa ederse veya vekalet veren kişi vefat ederse vekalet durumu son bulmaktadır. Örnek olarak evinizin satışını gerçekleştirmek için bir arkadaşınıza vekalet verdiniz ve vekalet süresini evin satışını gerçekleştirene kadar olarak belirttiniz. Bu durumda verdiğiniz vekalet ev satılınca son bulacaktır. Ancak süresizvekaletnamelerde yukarıda vermiş olduğumuz durumların oluşması halinde vekaletname son bulur. Taraflar arasında süre yönünden bir sınırlama yoksa vekaletin süresiz olduğu kabul edilir. Ancak Yargıtay genel vekaletname süresini on yıl olarak kabul etmektedir.

Vekalet nasıl verilir?

Vekalet verecek olan kişinin nüfus cüzdanı ve TC kimlik numarası
Vekalet verilecek olan kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası
Tapu bilgileri (Gayrimenkul ile ilgili işlemlerde)
2 adet fotoğraf

Vekalet verecek olan kişi yukarıda vermiş olduğumuz yazılı belgeler ile beraber noterlik bürosuna giderek işlemleri başlatabilir. Vekalet verirken genel vekalet adı altında bir vekalet türünün olmadığını unutmayın. Vekalet vereceğiniz kişiyi hangi konularda yetkilendirmek istiyorsanız bu konuları tek tek ve açık bir şekilde yazmak durumundasınız.

Başka ildeki birisine vekalet verme: Şayet vekalet verecek olduğunuz kişi farklı bir ildeyse, nüfus cüzdanı fotokopisini size mail olarak gönderir. Siz de bu maildeki bu nüfus cüzdanı fotokopisinin çıktısını alırsınız. Elinizde bu çıktı ve kendi nüfus cüzdanınız ile beraber notere gittiğinizde kolaylıkla vekalet verebilirsiniz. Daha sonra da çıkartmış olduğunuz bu vekaleti posta yolu ile vekalet verdiğiniz kişiye gönderebilirsiniz.

Vekalet ücreti ne kadardır?

Halletme şansınızın olmadığı durumda vekalet vermek ciddi kolaylıklar sağlayabilmektedir. Ancak vekalet verecek olduğunuz kişinin bu haklarını suistimal etmeyecek olmasına dikkat etmelisiniz. Aksi durumunda daha sonra büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Tapuda vekalet ücretlendirme işlemi için 122 TL talep edilir. Bu sebepten yapacağınız işlem için notere gitmeli ve bu husus hakkında daha detaylı bilgi almalısınız.