Prisklasse: Frå til

Kodeliste

En fullmakt er skriftlig dokument som gir fullmakt til å opptre på andres vegne. Fullmakten er hovedsakelig brukt i juridiske saker når en av partene ikke kan delta.

Fullmakten må signeres på et Notar-kontor i Tyrkia av begge parter – den som gir fullmakten (deg) og den du gir fullmakten til. Når du kjøper en eiendom i Tyrkia kan du komme til å trenge fullmakt hvis du ikke bor i Tyrkia fast og du ikke får reist hit så ofte. Scan Group Homes anbefaler sine kunder om å gi fullmakt til en person du stoler på eller til oss, når du kan ikke komme for å fullføre kjøpsprosessen.

FORDELER MED FULLMAKT
Hvis kunden gir fullmakt til oss, Scan Group Homes, kan vi håndtere alle papirene og få skjøte (Tapu) fra Tapu-kontoret i kundenes navn og spare klienten fra å bruke unødvendig tid og penger på å reise til Tyrkia. Fullmakten er nødvendig på alle offisielle kontorer og hvis du ikke har noen du stoler fullt på i Tyrkia, vil vi hjelpe deg.

VIKTIGE INFO OM FULLMAKT
Dette dokumentet bør bare gis for nødvendige saker, slik som å kjøpe en eiendom i Tyrkia, få skjøte fra Eiendomsregister Kontoret, for vann -og strøm abonnement. Det er ikke nødvendig å gi en generell fullmakt.