Fiyat aralığı: itibaren için

Listeleri Karşılaştır

Tapu Nedir?

Tapu; mülkiyet hakkının size ait olduğunu gösteren yasal bir belgedir. Mal sahibinin tam ismi, fotoğrafı ve varlıklar hakkındaki detaylı bilgileri bu belgede gösterilir.

Tapu Almak İçin Yapılması Gerekenler:

Bu resmi belge, mülkünüzün bulunduğu yerdeki Tapu Dairesine verilir ve tescil edilir. Tapu burada arşivlenir ve bir damga ile mühürlenmelidir. Tapu başvurunuz için başvuruda bulunarak, şahsen (veya vekaletinizle birlikte vekaleten) tapu sicil memurluğuna mülk satıcısı ile gelip bu belgeleri imzaladıktan sonra, mülkün satın alma süreci tamamlanır ve sizde bir mülk sahibi olursunuz ve mülkünüzün tüm haklarına sahip olursunuz.

Tapu Gününden Önce:

1. Tapu harcı ve emlak vergisi ödemesini kim yapacağı netleştirilmeli,

Emlakçı ödemesi, tapu, dosya ile sigorta masrafları hesaba katılmalı,
Uygun konut kredisi araştırılmalı, net kredi tutarı ve vade tercihi yapılmalı – (konut kredisi kullanacaklar için),
Tapu fotokopisi dâhil, istenilen tüm evrak ile bankaya başvurulmalı – (konut kredisi kullanacaklar için),
Ödemenin nasıl yapılacağı netleştirilmeli, banka hesaplarının üst transfer limiti kontrol edilmeli,
Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) genel tabir ile DASK, yaptırılmalı veya geçerliliği kontrol edilmeli,
Konutun bağlı bulunduğu belediyeden rayiç bedel alınmalı ve ödenmemişse emlak vergisi ödemesi yapılmalı,
Bankadan ipotek evrakları ile ipotek yetkilisinin bilgileri alınmalı – (konut kredisi kullanacaklar için),
Tapu sahibi veya vekili gerekli evraklar ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuruda bulunmalı,
SMS olarak gelen randevu bilgilerine göre harç ödemesi yapılmalı,
Bankanın ipotek yetkilisine randevu günü ve saati bildirilmeli – (konut kredisi kullanacaklar için),
Tapu Gününde:

Randevu saatinde tapuda tüm alıcılar ve satıcılar (veya vekilleri), kimlik belgeleri ile hazır olmalı,
Okuma yazma bilmeyen alıcılar ve satıcılar için akrabalık bağı bulunmayan iki şahit getirilmeli,
Ödenen harç dekontları işlemi yapan memura verilmeli,
Akit odasında satış evrakları, tüm alıcılar ve satıcılar tarafından imzalanmalı,
Kredi kullanıldı ise bankada kredi açılış evrakları imzalanmalı – (konut kredisi kullanacaklar için),

Tapu Gününden Sonra:

Fatura taşıma işlemleri için ilgili kurumlara gidilmeli,
Nüfus Müdürlüğüne gidilerek ikametgâh taşıma işlemleri yapılmalı,
İlgili belediyeye emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı.