Prisklasse: Frå til

Kodeliste

Tapu er skjøte på tyrkisk. Det er et juridisk dokument som viser at du eier alle rettigheter til eiendommen. Eierens fulle navn, bilde og detaljert informasjon om eiendommen står i dette dokumentet.

HVA TRENGER DU Å GJØRE FOR Å FÅ TAPU?
Dette dokument som blir gitt er registrert i Eiendomsregister kontoret i området av din eiendom. Skjøtet er arkivert her, og må være forseglet med et stempel. Når du søker om skjøte må du komme personlig (eller bobestyrer med fullmakt) til Eiendomsregister kontoret sammen med selgeren av eiendommen i Tyrkia og leie en offisiell oversetter (i tilfelle du ikke snakker tyrkisk). Etter signeringen av disse dokumentene er kjøpsprosessen av eiendommen i Tyrkia er ferdig, blir du eier og har alle rettigheter til eiendommen i Tyrkia.
Scan Group Homes kan hjelpe deg med alle nødvendige dokumenter som er nødvendig for at du skal få ditt skjøte.